- Czerniejewskie Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe Sp. z o.o.
 - Pałac  - Hotel  - Atrakcje  - Produkcja  - Galeria - Zdjęcia - Video  - Kontakt

Zespół Pałacowy Czerniejewo

Produkcja zwierzęca


Hodowla bydła mlecznego - prowadzona jest w 2 zakładach: Zakładzie Rolnym Mikołajewice oraz Zakładzie Rolnym Goranin. Łącznie posiadamy 417 szt. bydła z czego 200 szt. to krowy dojne. Dolew krwi Hf w stadzie 87% a wydajność za 2005r. 7000 kg, 4,42% tłuszczu i 3,37% białka. Prowadzimy program hodowlany, ocena krów, selekcja, indywidualny dobór buhajów ma na celu uzykanie wyrównanego stada (typie mlecznym pod względem fenotypowym i produkcyjnym). Stała kontrola jakości pasz oraz prawidłowego żywienia, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych w połączeniu z coraz lepszym materiałem hodowlanym to możliwość dalszego wzrostu produkcji mleka.

Hodowla bydła mięsnego - przedsiębiorstwo posiada obecnie 10 szt. szkockiego bydła górskiego (rasa Highland). Prowadzimy produkcję materiału hodowlanego, czystorasowego. Wszystkie sztuki zarejestrowane są w Polskim Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, posiadają pełne obustronne pochodzenie. Highland jest najstarszą rasą mięsną zarejestrowaną w Europie. Rasa ta wykształciła się w Południowej Szkocji i okolicznych wyspach, na jej właściwości wpłnął tamtejszy surowy klimat. Bydło to jest bardzo odporne na niekorzystne warunki środowiskowe - długa okrywa włosowa, całoroczne utrzymywanie na pastwisku, ma niewielkie wymagania paszowe - doskonale nadaje się do chowu ekstensywnego. Rasa ta dostarcza wołowiny wysokiej jakosci. Mięso jest marmurkowe, drobno-włókniste, soczyste, praktycznie pozbawione tłuszczu o niskiej koncentracji cholesterolu, wysokiej zawartości białka i żelaza. Obecnie spółka jest w trakcie budowy czystorasowego stada LIMOUSIN o liczebności początkowej 100 szt. Planujemy produkcję materiału hodowlanego żeńskiego i męskiego. Przewiduje się sprzedaż byczków oraz mieszańców Hf x LIMOUSIN.

Hodowla bażantów - prowadzona jest na fermie w Malczewie, w 16 wolierach oraz 2 wychowalniach z wybiegami. Średnia roczna produkcja to 30.000-40.000 szt. Odchowane ptaki przeznaczone są na eksport, sprzedaż do kół łowieckich oraz potrzeby własne (gastronomia).

Hodowla dzikiej kaczki - aktualnie utrzymywane jest 1000 szt. kaczek z przeznaczeniem na zasilenie łowisk i potrzeby własne (gastronomia). Hodowla prowadzona jest w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Czerniejewie ferma Rakowo. Hodowla zamknięta na powierzchni 1 ha.

Hodowla kuropatw - wznowienie hodowli wolierowej kuropatwy z przeznaczeniem na zasilenie łowisk wchodzących w skład Ośrodka Hodowli Zwierzyny oraz sprzedaż do kół łowieckich. Aktualnie utrzymywane jest 1500 szt. w OHZ Czerniejewo ferma Rakowo.

Zespół Pałacowy Czerniejewo